مروری بر مفاهیم و ابزار آمار (واریانس و انحراف معیار)

مطالب دیگر:
پاورپوینت فشار جانبی خاک و دیوارهای حایلپاورپوینت میدان سن پیتر (Pizza San Pietro)پاورپوینت مسائل چیدمان انبار (فضای انبارش پیوسته)پاورپوینت صفر تا صد مقاومت مصالحدانلود پاورپوینت ارزیابی تکنولوژی؛ آشنایی با روش CapTechدانلود پاورپوینت مديريت تكنولوژي و نوآوري: رويكرد استراتژيكدانلود پاورپوینت روش تاپسیس؛ TOPSISباغ فین کاشان اموزش کامل اندروید کامل ترین اموزشمعرفی کلیساهای مشهور جهان دانلود پاورپوینت اثربخشی سازمانیمدل سه بعدی ارگ علیشاه فایل اسکچ آپمدل سه بعدی مجموعه الشعرانقشه اتوکد سلسله مراتب راه های شهر پردیسنقشه اتوکد طرح آماده سازی اراضی 488 هکتاری دره بهشت (اراضی فاز 8 پردیس)5 پروژه AVR آماده به زبان پروتئوس، بسکام، میکروپاورپوینت مطالعه کامل آناتومی دستچند آموزش مجزا در مورد AVR و Bascom مناسب برای مهندسین برق نقشه اتوکد کاربری و تفکیک قطعات اراضی فاز 11 شهر پردیسمدیریت ارتباط با مشتری
مروری بر مفاهیم و ابزار آمار (واریانس و انحراف معیار)|30017221|lzn
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مروری بر مفاهیم و ابزار آمار (واریانس و انحراف معیار) را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 14

واریانس

در نظریه احتمالات و آمار واریانس برای سنجش پراکندگی آماری داده‌ها بکار می‌رود. مقدار واریانس با میانگین‌گیری از مربع فاصله مقدار محتمل و یا مشاهده شده با مقدار مورد انتظار محاسبه می‌شود. در مقایسه با میانگین می‌توان گفت که میانگین مکان توزیع را نشان می‌دهد، در حالی که واریانس مقیاسی است که نشان می‌دهد که داده‌ها حول میانگین چگونه پخش شده‌اند. واریانس کمتر بدین معنا است که انتظار می رود که اگر نمونه‌ای از توزیع مزبور انتخاب شود مقدار آن به میانگین نزدیک باشد. یکای واریانس مربع یکای کمیت اولیه می‌باشد. ریشه دوم واریانس که انحراف معیار نامیده می‌شود دارای واحدی یکسان با متغیر اولیه است.

تعریف

اگر ، امید ریاضی (میانگین) متغیر تصادفی X باشد، آنگاه واریانس X برابر خواهد بود با:

در آمار، به مقداری که بیشترین بار در یک داده آماری اتفاق افتد مُد گویند. ‫این اصطلاح هم در احتمالات برای یک توزیع احتمالی و هم در آمار برای یک مجموعه داده آماری نمونه‌برداری شده استفاده می‌گردد.

انحراف معیار

متغیر تصادفی (آبی). انحراف معیار σ نمایندهٔ پخش‌شدگی مقادیر متغیر تصادفی حول مقدار میانگین، μ، است.

در احتمال و آمار، انحراف معیار یک توزیع احتمال یا متغیر تصادفی نمایندهٔ پخش‌شدگی مقادیر آن حول مقدار میانگین است. انحراف معیار را معمولاً با σ (حرف کوچک سیگما) نشان می‌دهند.