بررسی مباحث درس حسابداری صنعتی 1

بررسی مباحث درس حسابداری صنعتی 1|30017208|lzn
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسی مباحث درس حسابداری صنعتی 1 را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 167

حسابداري صنعتي 1:

منبع حسابداري صنعتي جلسه اول نشريه شماره 26 سازمان حسابرسي

گزارشات صورتهاي مالي :

استفاده كنندگان :

مديران شركت ، مردم ، حسابداران شركت ، اعتبار دهندگان (بانك ) بستانكاران ، سهامداران دولت ، سرمايه گذاران بالقوه .

صورتهاي مالي ، ترازنامه ، صورت سود و زيان ، صورت سود و زيان انباسته .

سيستم حسابداري مديريت :

حسابداري بهاي تمام شده يا به بيان بهتر بهاء cost acounting سيستمي است كه به محاسبه بهاي تمام شده محصولات و خدمات ارائه شده منجر مي شود . اين درحالي است كه سيستم حسابداري مديريت عمدتاً بردنبال تحصيل اطلاعات بدست آمده در نتيجه استقرار سيستم حسابداري صنعتي جهت كمك به تصميم گيريها و جهت دهي به اجراي امور و فعاليتهاي سازمان هاي اقتصادي است .

برنامه ريزي و كنترل :

هر يك از سيستم هاي حسابداري صنعتي و حسابداري مديريت اهداف خاصي را دنبال مي كند كه اهداف مورد نظر در حسابداري صنعتي موارد متعددي مي باشد كه مهمترين آن برنامه ريزي و كنترل است .

شايد در تصور بسياري از افراد اينگونه نقش بسته باشد كه مفاهيم حسابداري صنعتي فقط مخصوص واحدهاي صنعتي و توليدي است در حاليكه در واقع اينگونه نيست .

مفاهيم برنامه ريزي و كنترل را نمي توان محدود به واحدهاي توليدي نمود و تمام سازمانهاي اقتصادي مي توانند از آن بهره گيرند در حسابداري مديريت اهداف زير دنبال مي شود :

1 تامين اطلاعات مورد نظر مديران جهت برنامه ريزي و تصميم گيري .

2 كمك به مديران و رهبري و كنترل فعاليتهاي تحقيقاتي .

3 انگيزش مديران و كاركنان براي فعاليت در راستاي هدفهاي سازمان

4 بخش و ارزيابي عملكرد واحدهاي تابع مديران و ساير كاركنان سازمان

از حسابداري مديريت به عنوان چتر و سايه بان شركت ياد مي كنند مي توانند هر واحد اقتصادي از بلاهاي معمول در امان نگه دارد .

مهمترين وظايف حسابداري مديريت عبارت است از :

1 گزارش گري

2 جهت گيري

3 حل مشكل

مقايسه حسابداري مالي و حسابداري صنعتي :

از ديدگاههاي متفاوتي مي توان اين دو سيستم مورد مقايسه قرار داد كه عمده ترين آنها به شرح زير مي باشد :

1)از ديدگاه استفاده كنندگان :

معمولاً اطلاعات سيستم حسابداري مالي جهت استفاده افراد بيرون سازمان تهيه مي شود در حاليكه اطلاعات حسابداري سيستم بهاي تمام شده استفاده كنندگان داخلي تهيه مي شود .

2)از ديدگاه گزارشگري:

تهيه صورتهاي مالي در سيستم حسابداري مالي با توجه به مقررات صحيح و مستقيم و محدوديت هاي اعمال شده توسط قانون اعمال مي پذيرد در حاليكه تهيه اطلاعات سيستم حسابداري بهاي تمام شده از محدوديت كمتري در تهيه و نحوه گزارشات برخوردار است .

3)نكته قابل توجه ديگر زمان تهيه اين گزارشات مي باشد در سيستم حسابداري مالي صورتهاي مالي معمولا در پايان دوره تهيه مي شود در حالي كه بهاي تمام شده تهيه اين اطلاعات با توجه به نياز مديريت شركت مي باشد .

3)ديدگاه مبناي ارزشگذاري :

در سيستم حسابداري مالي تهيه اطلاعات با توجه به اصل بهاي تمام شده تاريخي مي باشد اما در سيستم حسابداري بهاي تمام شده اطلاعات معمولاً با نگاهي به آينده و با ارزشگذاري نزديك به قيمتهاي حال (امروز ) تهيه مي شوند و نيز ممكن است كه اين اندازه گيريها به صورت ريالي نبوده و به صورت فيزيكي بيان شوند مانند ساعت كار مصرف شده .

5 ديدگاه دامنه مشمول :

حسابداري مالي نگاهي به كل شركت در تهيه صورتهاي مالي خود دارد در حاليكه در سيستم حسابداري بهاي تمام شده اطلاعات ممكن است در بخش هاي ثابتي به صورت مجزا تهيه شوند .

موارد زير را تعريف كنيد :

سيستم موجودي كالا ، سيستم ادواري و دائمي ، خريد مواد – پرداخت هزينه حمل ، تخفيف مواد ، برگشت مواد ، عيب و نقص و بدهي و دستمزد .

چرخه عمليات در شركتهاي عملياتي و توليدي (خدماتي ) :

چرخه عمليات عموما از وجه نقد شروع مي شود .

در آمدها معمولا به صورت مطالبات يا نسيه مي باشد .

در اين چره وجوه نقد كه در شروع عمليات واحد اقتصادي از محل سرمايه گذاري سهامداران و در مراحل بعد از محل عمليات جاري وي ا استغراض تامين مي شود صرف انجام هزينه هايي مي شود كه براي رسيدن به در آمد ضروري هستند .

اين هزينه هاي عمليات شامل مواردي نظير حقوق ، اجاره ، آب و برق و تلفن ، كرايه و تبليغات و … مي گردد در اثر انجام اين هزينه ها در آمد ايجاد مي شود كه به صورت معمول نسيه است پس از وصول مطالبات مزبور وجوه نقد تامين مي گردد و به اين ترتيب چرخه عمليات اين گونه واحدها تكميل مي شود .

چرخه عمليات در شركتهاي تجاري (بازرگاني ) :

چرخه عمليات در واحدهاي تجاري كاملتر از واحدهاي خدماتي مي باشد در اين چرخه وجوه نقد علاوه بر آنكه صرف انجام هزينه هاي عملياتي مي شود عمدتا براي خريد كالاهايي مصرف مي شود كه به قصد فروش خريداري شده اند كه اين كالا براي فروش عرضه شده معمولا به صورت نسيه فروخته مي شوند .

در مرحله بعد كه مطالبات وصول شد چرخه عملياتي كامل مي شود . در اين مبادله اقتصادي علاوه بر حسابهاي هزينه لازم است حسابهاي مناسب براي عمليات خريد و فروش كالاها نيز نگهداري شود .

چرخه عمليات در شركتهاي توليدي:

چرخه عمليات واحدهاي توليدي كاملترين چرخه عمليات واحدهاي اقتصادي است در اين چرخه نيز ابتدا وجوه نقد تامين شده كه كنار مصرف آن براي انجام هزينه هاي عملياتي شامل هزينه هاي اداري تشكيلاتي ، توزيع و فروش عمدتا براي خريد مواد اوليه صرف مي شود اين مواد در مكاني به نام انبار مواد اوليه ذخيره مي شود ، در زمان لازم براي مصرف و كارگاههاي توليدي و خط توليد ارسال مي گردد بخش ديگري از وجوه نقد به عنوان دستمزد به كارگران خط توليد پرداخت مي شود تا عمليات (تفكيك ) تبديل مواد اوليه به محصولات را انجام دهد .

علاوه بر اين مجموعه گسترده اي ديگري از هزينه هاي درشت و ريز براي عمليات تبديل مواد محصول ضروري است از جمله اين هزينه ها مي توان به حقوق سرپرستان توليد ، كنترل كيفيت ، برق ، آب ، تعميرات ، عوارض و .. اشاره نمود .

هزينه هاي ديگري نيز در همين راستا تحقق پيدا مي كند كه نقدي نيستند از جمله استهلاك ساختمان و ماشين آلات اشاره نمود . در نهايت پس آنكه عوامل و امكانات توليد كامل شد تكميل محصول به اتمام رسيده و خط توليد خارج و به مكان ديگري به نام انبار محصولات ارسال شده و در آنجا نگهداري مي شود . محصولات براي فروش عرضه شده و پس از آنكه فروخته شدند از انبار محصول خارج و معمولا به مطالبات تبديل مي شوند با وصول مطالبات چرخه مزبور كامل شده و مجددا وجوه نقد تامين مي گردد .

منابع اقتصادي :

1 سرمايه اي (Expenditure )

2 بهاي تمام شده (wst )

3 هزينه دوره (expense )

4 زيان (loss )

تمام داراييهاي ثابت و يا پيش پرداخت ها جزء منابع سرمايه اي مي باشد .

بهاي تمام شده : در واقع بعضي منابع طي تبديل ، به بهاي تمام شده تبديل مي شوند .

بهاي تمام شده وقتي تبديل به كالاي ساخته شده تبديل شد اگر فروش رفت تبديل به هزينه دوره مي شود ولي اگر فروش نرفت و در انبار ماند تبديل به منابع سرمايه اي مي شود كه خود آنان يك نوع هزينه مي باشد .

با توجه به نمودار زير منابع اقتصادي يك واحد اقتصادي توليدي به اشكال مختلفي مصرف مي شود برخي از منابع اقتصادي مصرف شده ماهيت سرمايه اي دارند و در اين بخش منابع اقتصادي مصرف شده اي را مشاهده مي كنيم كه منابع حاصل از آنها در دوره هاي آتي حاصل مي شوند اين اقلام شامل دارائيهاي ثابت (نامشهود و پيش پرداخت هاي بلند مدت و وجوديهايي است كه در دوره بعد مستهلك شده يا مقتضي گرديده و يا به فروش خواهند رسيد و در نتيجه منافع آنها به دوره هاي مالي آيد تري يافته است .

بخشي ديگر از منابع اقتصادي واحد توليدي در غالب بهاي محصول مصرف مي شوند بهاي تمام شده مواد مصرف شده مستقيم ، دستمزد مستقيم و سربار كارخانه همه از اين گروه هستند .

در بخش ديگر از منابع اقتصادي واحد توليدي در غالب بهاي محصول مصرف مي شوند بهاي تمام شده مواد مصرف شده مستقيم ، دستمزد مستقيم و سربار كارخانه همه از اين گروه هستند .