مروری بر گندیدن مواد و آلودگی های هوا و فاضلاب

مطالب دیگر:
📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنظیم شناختی هیجان(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان (فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق (فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی (فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودافشاسازی(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی اجتماعی(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق مادران کودکان کم‌شنوا(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودتنظیمی(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق تدریس و یادگیری با رایانه(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار اطلاع یابی(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق آزمون(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی عمومی(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های مقابله با استرس(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه فرزند پروری و تعریف آن(فصل دوم تحقیق)📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق کفایت اجتماعی(فصل دوم تحقیق)
مروری بر گندیدن مواد و آلودگی های هوا و فاضلاب|30017202|lzn
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مروری بر گندیدن مواد و آلودگی های هوا و فاضلاب را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 8

حفاظت از محيط زيست

گنديده شدن يا كپك زدن يا خراب شدن چيزي :

آغاز تخريب تدريجي است كه يا هم اكنون زنده اند يا قبلا حيات داشته اند كه كلا مواد عالي ناميده مي شود . مي توانيم بقاياي برگهاي سال گذشته را در جنگل بر روي زمين مشاهده كنيم اينها نشانه هاي تخريب هستند ار گانيدسم هاي بسيار كوچك باعث تخريب مي شوند ارگانيدسم نامي كو كه هر موجود زنده اي داده مي شود كه گاهي ميكروب ناميده مي شود . انها قارچها و باكتريها هستند برخي از قارچها وباكتريها بسيار كوچك اند برخي بهقدري كوچكند كه تنها با ميكروسكوپ قوي ديده مي شوند قسمت اصلي يك قارچ زيرزمين است بنابراين بخش اعظم آن را نمي توانيم ببينيم بيشتر قارچهاي طبقه اي داخل درختان به وجود و از چوب تغذيه ميكنند برخي از باكتريها مارا بيمار ميكنند آنها نوعي از ارگانيدسمهايند كه باعث مسموميت غذائي و سياه سرفه مي شوند باكتريها در همه جا هستند در خاك وآب بر روي درختان در آشپزخانه و حتي خانه خودمان بيابيم . قارچهاي خوراكي متعلق به گروه بزرگي به نام قارچها مي باشند قارچها براي غذا سازي به نور احتياج ندارند و در مكانهاي مرطوب زندگي مي كنند و همه قارچها از مواد آلي تغذ يه مي كنند . هنگامي كه قارچها و باكتريها از مواد آلي مرده تغذيه كنند ناميده مي شود . باكتريها و قارچها چون دهان ندارند نمي توانند همانند جانوران غذا بخورند اگر بخواهيم مواد غذائي را تازه نگه داريم بايد به گونه اي با مواد غذائي رفتار شود كه باكتريها و قارچها در آنها رشد نكنند روشهائي براي نگه داري مواد غذايي وجود دارد . امروزه شايع ترين روش انجماد مواد غذايي است چنانچه دما به حد كافي ژايين باشد رشد باكتريها و قارچها متوقف مي شود .